99-vjet Kongresi i Lushnjes

99-vjet Kongresi i Lushnjes

Lushnja është veshur me flamuj kuq e zi mëngjesin e sotem për të përkujtuar 99-vjetorin e Kongresit kombëtar të Lushnjes. Kongresi i Lushnjes, që njihet si një ngjarje e madhe e historisë së kombittonë u mbajt prej 21-deri më 31 janar të vitit 1920, në të cilin u miratua një akt kushtetues për pavarësinë e […]

Divjakë: Pastrohen kanalet kulluese në Remas.

Divjakë: Pastrohen kanalet kulluese në Remas.

Bashkia Divjakë vijon punën për pastrimin e kanaleve kulluese të dyta edhe në Njësinë Administrative Remas ku Drejtoria e Bujqësisë pranë kësaj bashkie ka në inventar 83.7 km kanale. Gjatë viteve 2017-2018 janë pastruar rreth 42.6 km kanale kullues të dyta të cilët mundësojnë kullimin e rreth 2100 ha tokë bujqësore. Objektivi i kësaj drejtorie […]

IPARD II së shpejti shpall fituesit.

IPARD II së shpejti shpall fituesit.

MBZHR po përgatit planin e komunikimit me publikun lidhur me informimin e përfituesve të programit IPARD II. Në këtë plan janë parashikuar aktivitetet si më poshte; 1. -Përgatitja dhe printimi i fletë-palosjeve, folderave, posterave, baners, përmasat e Programit IPARD2; 2. -Përgatija e spoteve të TV dhe radio për promovimin e thirrjes për masat. Transmetimi i […]

E drejta për informim

E drejta për informim

Cdo njeri ka të drejtën e tij të informimit në çdo nivel të administratës lokale apo qendrore. Në çdo institucion që shkoni për tu informuar ju duhet të keni parasysh disa kritere apo kushte të marrjes së informacionit, ashtu sikurse keni të drejtën për të ankimuar kur ky informacioni kërkuar nuk ju jepet, vonohet pa […]

10 dite drejt mbylljes se aplikimit të IPARD-II

10 dite drejt mbylljes se aplikimit të IPARD-II

95 milionë euro për investime në zonat rurale deri në vitin 2020. Projekti synon të  zhvillojë bujqësinë, zonat rurale dhe të rrise konkurueshmërinë e produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, ka ngritur Komitetin e Monitorimit të IPARD II. i cili përbëhet nga Zëvendësministri i Bujqësisë, Liam Breslin, drejtues […]

UKL Lushnje modernizon sherbimin.

UKL Lushnje modernizon sherbimin

Nga marsi i ketij viti, cdo qytetar i Lushnjes, pamvaresisht se ku jeton mund te beje pagesen online te cdo detyrimi per UKL (Ujesjelles Kanalizime Lushnje), taksen e prones apo taksen e pastrim, ndricim dhe gjelberimit. Pamvaresisht vendndodhjes secili prej jush mund te paguaj faturene tij apo te prinderve ne moshe te thyer pa i munduar […]

Mbjellja ne sera drejt perfundimit, kultura e pare …

Mbjellja e kulturave te ndryshme ne sera po shkon drejt perfundimit. Keshtu lakra sallate u mboll gjate periudhes nendor – dhjetor, perimet si domate, trangull, spec, pjeper vazhdojne te mbillen ende. Sipas AREB (Agjensia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor) Lushnje jane mbjelle ne total 815 ha. Domatja ze vendin e pare me 405 ha, trangull 135 […]

Epoka dixhitale, taksimi si sfide e ekonomise ne shqiperi.

Taksimi i ekonomisë dixhitale është një nga debatet më të nxehta sot në botë. Ndonëse me ritme më të ngadaltë se Europa, për shkak të zhvillimit më të vonuar në teknologji, edhe Shqipëria po përballet me një situatë të tillë Zhvillimi i teknologjisë ka sjellë një problematikë të madhe në botë dhe Europë, atë të […]

Food Bank, ndihme per te varferit.

Projekti me i fundit qe do te implementohetne bashkine Lushnje eshte ai lidhur me perdorimin sa me efikas te mbetjeve ne tregjet e fruta perimeve si dhe te futjes ne kulturen shqiptare te perdorimit te cdo produkti qe vjen nga Fermeri, pamvaresisht cilesise se tij jo te mire per export. Ka disa nisma ne kete […]

Rruga Lushnje – Karbunarë merr formë

Rruga Lushnje – Karbunarë merr formë

  Kane avancuar punimet ne aksin rrugor Eldon Park– Karbunare me fond 83 mln leke,  gjatesi 1.6 km me trotuar, kanalizime te ujerave tebardha si dhe ndricim e korsi bicikletash ne trotuarin e djathte te saj kur shkon per Karbunare. 9 m e me puseta ne cdo 25 majtas 2 m djathtas 3 m. Kanalizimi […]