Kompanite çeke interes per agroturizem ne Shqiperi!

Deri tani, nuk ka sipërmarrje të mëdha çeke të pranishme drejtpërdrejt në tregun shqiptar. Por së fundmi, disa investitorë çekë po marrin në konsideratë investimin në agroturizëm, ose në rritjen e agrumeve. Ata janë në kërkim të tokës së përshtatshme. Infrastruktura e transportit (rrugët, hekurudhat, aeroportet), prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë, bujqësia, turizmi, mjedisi […]

Nderthurja e Turizmit me Objektet e Memories se Komunizmit, zhvillim me interes!

Turizmi eshte nje nga dy shtyllat ku do te mbeshtetet ekonomia shqiptare ne te ardhmen, pas sektorit te bujqesise. Ne funksion te kesaj nisme eshte dhe njohja e historise si dhe kthimi i saj ne atraksion turistik si nje nga menyrat per te thithur turiste por njeherazi edhe per ta pranuar e publikuar ate pjese […]

Maqedoni e Veriut: Industria e duhanit drejt shuarjes, nuk ka interes nga te rinjte

Industria e duhanit në Maqedoninë e Veriut po kërcënohet nga shuarja e plotë. Prodhuesit e duhanit ankohen se tek të rinjtë nuk ka interesim për kultivimin e duhanit. Pragu i moshës së personave që kultivojnë këtë kulturë është nga 50 deri 80 vjet. Prodhuesit e duhanit e përshëndetën aksionin e institucioneve për parandalimin e shitjes […]