Ndikimi i ndryshimeve demografike ne trendet e konsumit te ushqimit!

Gjatë dy dekadave të fundit, ka pasur shumë ndryshime në qëndrimet e konsumatorëve ndaj zgjedhjes së ushqimit. Këto ndryshime mund të shihen jo vetëm nga ana e konsumatorit (në lidhje me ushqimin që ata konsumojnë) por edhe nga ana e prodhuesve të ushqimeve (në lidhje me ushqimet që ata prodhojnë). Ushqimet që konsumoheshin 20 vjet […]

Ndikimi i pyjeve në zbutjen e ndryshimeve klimatike!

Interesimi për pyjet dhe pylltarinë nuk ka qenë kurrë aq i madh sa sot. Pyjet gjithnjë e më shumë njihen si një element thelbësor për njerëzit që varen nga burimet pyjore, si një burim me një gamë të gjerë të prodhimeve, shërbimeve dhe mundësive për gjenerimin e të ardhurave. Pyjet sigurojnë një mori burimesh në […]

Ndikimi i pandemise tek klima – Ekspertet “ndryshojne” mendje: Efekt pozitiv minimal

Një studim i publikuar në revistën Nature, nga një anë konfirmon dyshimin e shprehur disa herë nga shkencëtarët gjatë këtyre muajve të pandemisë, nga ana tjetër tregon rrugën e vetme që duhet ndjekur për t’i bërë ballë ndryshimeve klimatike. Në mënyrë të përmbledhur, ulja e menjëhershme e çlirimit të gazrave dhe rënia e ndotjeve atmosferike […]

Studimi i EFSA/ Ndikimi i pesticideve ne vdekshmerine e bleteve

EFSA ka përfunduar një analizë gjithëpërfshirëse të provave shkencore mbi vdekshmërinë e bletëve, si pjesë e shqyrtimit të udhëzimeve për vlerësimin e rreziqeve të bletëve nga pesticidet. Raporti i botuar është i bazuar në mbledhjen sistematike të provave mbi shkallën e vdekshmërisë dhe përfshin tre grupet e bletëve, bletët e mjaltit, bletët gunga dhe bletët […]

Ndikimi i pandemise ne sektorin bujqesor/ KASH jep propozimet ne ndihme te fermereve

Ashtu si sektorët e tjerë të ekonomisë edhe bujqësia po përballet me vështirësi në këtë periudhë pandemie. Fermerët po vijojnë punën e tyre, duke kapërcyer vështirësitë e krijuara në këtë sektor. Në dy paketat financiare të publikuara nga qeveria deri tani, agrobiznesi nuk ka gjetur mbështetje. Kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, Agim Rrapaj, deklaroi […]

Ndikimi i vitamines C dhe D ne sistemin imunitar

Ditët e fundit mund të keni dëgjuar lajme të ndryshme se si vitamina C dhe D mund të parandalojnë apo luftojnë koronavirusin.  Ndërkohë që këto pretendime nuk janë vërtetuar akoma nga shkenca, ekzistojnë prova të forta se vitaminat C dhe D ndikojnë në sistemin imunitar, duke e përmirësuar atë. Përmirësimi dhe forcimi i sistemit imunitar […]