Hyn në fuqi udhëzimi me kriteret për përfitimin e subvencioneve direkte; Si do kryhen aplikimet në grup të fermerëve

Nga 27 Marsi nisën aplikimet për fermerët që do të mbështeten me subvencione direkte. Sivjet me skemën kombëtare të bujqësisë do të zbatohen 8 masa mbështetëse. Përfitues sipas masave mbështetëse mund të jenë fermerët individualë, grupet e fermerëve, personat fizikë, personat juridikë dhe SHBB-ja. Për 2024 risia është forma e aplikimit të fermerëve në grup. […]

Çertifikata cilesie per bizneset ushqimore. Si do te pajisen operatoret, kriteret qe duhet te plotesojne

Bizneset ushqimore duhet të plotësojnë disa kritere të caktuara për t’u pajisur me certifikatën e cilësisë për produktet që prodhojnë. Me një urdhër të posaçëm, Ministria e Bujqësisë, ka përcaktuar formatin dhe përmbajtjen e certifikatës së cilësisë, për përputhshmërinë e produktit bujqësor ose ushqimor me specifikimet teknike të produkteve të regjistruara si specialitet tradicional i […]

Fondi per bujqesine, 2020/ Percaktohen kriteret baze te sektoreve qe do te mbeshteten!

Këshilli i Ministrave vendosi sot përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2020. Në vendim thuhet se, “fondi i miratuar në buxhetin e vitit 2020 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zëri “Transfertë në buxhetet […]

Kriteret teknike te pherimit te bimeve qe kultivohen ne sera

Si të kryejmë plehërimin e kulturave bujqësore.

Dihet që kërkesat e bimëve për elementë ushqyes janë të ndryshme për bimë të ndryshme dhe po kaq të ndryshme janë dhe për fazat të ndryshme të zhvillimit të tyre. Për të patur sukses në kultivimin e bimëve në mjedise të mbrojtura, një rol të rëndësishëm madje vendimtar në arritjen e prodhimeve të kërkuara, luajn […]

Si te aplikoni per 5 mln euro – Hapet “drita jeshile” per grante ne bujqesi, kriteret kryesore

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka hapur zyrtarisht aplikimet për fermerët me qëllim mbështetjen e tyre financiare për zhvillimin e sektorit. Këtë vit prioritet do të kenë blegtorët dhe investimet në agro-turizëm. Aplikimet për të përfituar nga këto fonde do të bëhen online në 20 Agropika, 16 Agjenci Rajonale Ekstensionit Bujqësor dhe zyrat e […]

Percaktohen kriteret dhe masa e financimit per fondin e bujqesise – Sektoret qe do te mbeshteten

Qeveria ka miratuar ditën e mërkurë kriteret bazë të sektorëve që do të mbështeten si dhe masën e financimit nga fondi i Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural për vitin 2019. Sipas vendimit, shuma prej 495 milionë lekësh do të përdore për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve blegtorale e të peshkimit dhe4 uljen e kostove […]