Horizont EU dhe INCA/Trajnim tre ditor me të rinjtë e bashkisë Divjake

Për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Divjake për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, INCA dhe shoqata “Horizont EU” në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe […]

INCA dhe organizatat lokale njihen me legjislacionin mjedisor!

Projekti ”Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” i financuar nga Leviz Albania dhe zbatuar nga Insituti per Mbrojtjen e Natyres ne Shqiperi (INCA) ne partneritet me Shoqaten Horizont EU – Lushnje, Klubin Ekologjik – Lezhe, Shoqaten “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit-Kukes”, ka zhvilluar nje takim ne Divjake. […]

16 Korrik – Dita e krijimit te Institutit per Ruajtjen e Natyres ne Shqiperi – INCA

Themelimi i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), shënoi fillimin e një kontributi modest në mbrojtjen e natyrës në vend. INCA është bërë një organizatë e rëndësishme e shoqërisë civile në Shqipëri me përvojë, vizion dhe ndikim në përmirësimin e statusit të vlerave natyrore dhe të masave të nevojshme për ti mbrojtur ato. […]

Dita Boterore e Ligatinave – INCA aktivitet ne lagunen e Nartes

Për të festuar ditën botërore të ligatinave, duke risjellë në vëmendjen e njerëzve rëndësinë që kanë ligatinat dhe të mund të sigurojnë mbrojtjen e tyre, INCA në kuadër të projektit ACAP, realizoi një aktivitet me përfshirjen e nxënësve të shkollave të cilat jetojnë afër lagunës së Nartës, si një lagunë me rëndësi të madhe në […]

Ruajtja e Zonave te Mbrojtura, INCA trajnim ne qarkun e Elbasanit

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), në bashkëpunim me Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, të financiar nga Bashkimi Evropian (BE), nëpërmjet programit “Mbështetje për kapacitet e Shoqërisë Civile”, ka zhvilluar Trajnimin e dytë […]

Ruajtja dhe promovimi i zonave te mbrojtura, INCA takim ne Lezhe

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), në bashkëpunim me Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, të financiar nga Bashkimi Evropian (BE), nëpërmjet programit “Mbështetje për kapacitet e Shoqërisë Civile”, ka zhvilluar Trajnimin Lokal […]

INCA ne Forumin Rajonal per Ruajtjen e Natyres

Ka nisur punimet Forumi Rajonal për Ruajtjen e Natyrës i cili do te zhvillohet nga datat 1 deri më 3 korrik 2019 ne Hollande, si pjesë e përgatitjes për Kongresin IUCN 2020 të Bashkimit Evropian. Çdo katër vjet, forumi rajonal është një mundësi për të diskutuar problemet dhe sfidat e organizatave mjedisore dhe te shoqerise […]

INCA organizon Trajnimin Kombetar – NDIKIMI NE POLITIKAT E RUAJTJES SE NATYRES NEPERMJET ADVOKIM-LOBIMIT EFEKTIV

Shqiperia ka nje potencial dhe diversitet te larte biologjik, por ajo po vuan deme te medha tě cilat ne shume raste jane te pakthyeshme. Menaxhimi i qėndrueshėm i burimeve natyrore ne Shqiperi ende nuk eshte integruar sic duhet ne politikat kombėtare dhe lokale. Perfshirja e komuniteteve locale dhe te OMSHC-ve ne vendimmarrje dhe menaxhimin e […]