Rendesia e cilesise se farerave te perimeve!

Fara cilësore është parakushti kryesor për prodhimtari te suksesshme. Fara e shëndoshë dhe vitale, si dhe e pastër për nga aspekti variator, është parakusht dhe garant për prodhimtari te suksesshme, natyrisht krahas masave agroteknike te aplikuara gjate vegjetacionit. Gjithashtu edhe pjesët vegjetative të cilat shërbejnë për shumim (zhardhoret, qepujkat etj), duhet te i posedojnë të […]