Siguria dhe shitja e produkteve bujqesore, percaktohet nga koha dhe menyra e kultivimit!

Rezultatet dhe çmimet më të mira dalin kur këto kultura perimore kultivohen në ambietet e mbrojtura, të cilat kontribuojn në të ardhura të kënaqshme për fermerët tanë. Prodhimtaria e integruar bujqësore është sistem që merret me prodhimin e ushqimit me cilësi të lartë, duke i shfrytëzuar burimet natyrore dhe mekanizmmat tjerë rregullues. Sipas kësaj, menaxhimi […]